Tel: 0493-354733

Brand beveiliging


Brand kan verwoestende schade aanrichten aan uw bedrijfspand of huis. In het meest ernstige geval kan brand leiden tot het verlies van mensenlevens. De beste wijze om u te beschermen tegen de gevaren van brand is vroegtijdige detectie, lokalisering, gevolgd door een reactie van uzelf, de meldkamer en brandweer.

Rijtech wordt gezien als een zeer ervaren installateur van brandmeldinstallaties. Door onze uitvoerige en gedegen kennis geven wij u correct advies en stellen in onderling overleg met een certificeringbedrijf het Programma van Eisen (PvE) voor u op.

Voor het opstellen van het PvE hebben wij overleg met de brandweer en/of verzekeraars. Op basis van de bewakingsomvang ontwerpen wij de brandmeldinstallatie. Rijtech installeert uw branddetectiesysteem effici�nt en vakkundig en kan dit jaarlijks onderhouden conform NEN 2654.

Voor een vrijblijvend gesprek staan we graag voor u ter beschikking.