Tel: 0493-354733

Toegangscontrole


Toegangscontrolesystemen, waartoe ook intercomsystemen worden gerekend, bewaken op een zeer effectieve wijze de vrije- en gecontroleerde toegang van bepaalde ruimten, bedrijfspanden en woningen waar veelal gevoelige informatie aanwezig is.

Een toegangscontrolesysteem registreert nauwkeurig wie de ruimte binnengaat. Geautoriseerd personeel, voorzien van een code, tag of bijvoorbeeld een magneetkaart wordt toegang verschaft tot die ruimten waarvoor die persoon geautoriseerd is.

Toegangscontrolesystemen kunnen bovendien worden gekoppeld aan een werktijdregistratiesysteem, een kantine afrekensysteem of een parkeerbeheersysteem. Tevens kan met een toegangscontrolesysteem een aan- en afwezigheidrapportage worden gemaakt, wat een belangrijk instrument is bij een eventuele evacuatie. Op ieder moment van de dag heeft u de beschikking over duidelijke rapportages of waarschuwt het systeem u bij misbruik of ongeldige passen.

Rijtech kan u een breed scala van de meest vooruitstrevende toegangscontrolesystemen aanbieden.

Rijtech is ook hier uw partner in oplossingen!